Naar waar gaat de stroming op zee?

Een eenvoudige vuistregel. Met laag water gaat de zeestroming naar La France. Met hoogwater naar Holland. Ergens tussenin verandert de zeestroming.

Naar het FAQ overzicht