Windsurfles

Wie? 
Beginners en gevorderde windsurfers!
 Nog nooit gewindsurft? Dan is het nu of nooit. Windsurfen is niet meer de moeilijke en logge sport die het vroeger was. Door nieuw lesmateriaal en verbeterde lestechnieken heeft iedereen die privé-les volgt op ca. 2 uur de basis onder de knie. Met beginnende surfers wijken we uit naar het Spaarbekken van Nieuwpoort, een ideale leslocatie. 
Gediplomeerde lesgevers brengen je de kneepjes bij. 
Van beachstart over waterstart tot frontloop, ook gevorderde windsurfers kunnen bijleren.

Wat?
Initiatie of vervolmaking windsurf in een O’Neill wetsuit en met intensieve begeleiding. 

Per blok van 2 uur: 9.30u-11.30u

Afspraak, ten laatste, 20' voor de les, aan het Spaarbekken van Nieuwpoort of in de surfschool ( indien windsurfles op zee)

Wanneer?
Elke dag vanaf  mei tot eind september.
Enkel op afspraak!

Waar bevindt zich het Spaarbekken van Nieuwpoort ?
Adres voor GPS: Nieuwendammeweg 19, 8620 Nieuwpoort. Waar je onze trailer vindt (korte of lange zijde van het Spaarbekken)  hangt af van de windrichting. 


Hoe?
Start-les
Je eerste stappen in de windsurfsport op een beginnersboard (wide body concept):
Starten / Overstag gaan / Opkruisen / Gijpen / Sturen

  1. Les 1 Beginners hebben na les 1 de basis onder de knie. Dat op een beginnersboard en op vlak water. Ben je gebeten en wil je meer? Dan boek je best  2 extra lessen.
  2. Les 2 Nu leer je nog vlotter opkruisen, overstag gaan, draaigijp, e.a
  3. Les 3 Voor de snelle leerlingen kan hier eventueel al beachstart aangeleerd worden en initiatie trapezevaren. Lichaamshouding wordt belangrijker!
  4. Na deze les heb je een niveau bereikt waarmee je zelf aan de slag kunt. Je huurt of koopt een windsurfsetje en kunt nu oefenen.  Zodra je met wat meer wind kunt surfen, kun je een extra les boeken om te leren waterstarten, voetbandvaren, etc…

Fun-les
Opfrissing of gevorderde les op een funboard: Snel overstag / Gijp / Beachstart / Trapezevaren

Pro-les
Specifieke lessen in ideale omstandigheden:
PRO 1: Waterstart / PRO 2: Planeren in de voetbanden PRO 3: Branding doorkruisen, powergijp en snelheid

Prijs?

Start-les 2u€ 120 (1 les) • € 230 (2 lessen) • € 340 (3 lessen)
Fun-les 2u€ 140
Pro-les 2u€ 150

Tenzij expliciet om privéles (1 persoon / 1monitor) gevraagd wordt, groepeert de surfschool personen van eenzelfde niveau. Prijs privéles: € 100 per uur

Verzekering 
Je zorgt zelf voor een persoonlijke ongevallen verzekering.

Betaling 
Betaling gebeurt cash ter plaatse. We hebben geen bancontact. 

Les boeken?
Stuur ons een mail op info@surfschool.be
Vermeld zeker: aantal personen, leeftijd, gewenste periode, GSM nummer

windsurfles-3 windsurfles-spaarbekken windsurfles-spaarbekken-2 windsurfles